Gwneud eich hun

Bydd ein rhaglen i ferched yn datblygu’r arweinydd tîm ynoch. Manteisiwch ar ein Rhaglen Datblygu Gyrfa, sydd wedi’i hariannu’n llawn.
Dechrau arni
Mae’r Rhaglen yn cynnwys:
  • Dod i'ch adnabod – canfod eich nodau, rhwystrau, sgiliau, galluoedd ac arddulliau dysgu personol er mwyn creu cynllun gweithredu ar gyfer taith eich datblygiad
  • Cyngor, cymorth ac arweiniad unigol gan ein tîm pwrpasol a phrofiadol
  • Cael cymhwyster wedi’i achredu gan ILM (y sefydliad byd-enwog ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth)
  • Modiwlau dysgu fesul tamaid i gael mwy o wybodaeth, profiad ahyder i gyrraedd eich potensial
  • Cyfleoedd i gyfarfod â merched llawn ysbrydoliaeth yng Nghymru, rhannu gyda nhw a dysgu oddi wrthynt.

Mae'r Rhaglen i Ferched yn rhoi cyfle i’n graddedigion wneud cais am:
  • Lwfans hyfforddi sy’n werth hyd at £750 ar gyfer hyfforddiant technegol y gallai fod arnoch ei angen i symud ymlaen yn eich gyrfa
  • 1:1 Cynllun Mentora.

Yn anffodus, nid yw pobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus yn gymwys.


Dechrau arni