#GwneudEichHun

Ydych chi eisiau datblygu'r arweinydd ynoch, a bod yn fwy tebygol o gael dyfodol disglair? Ydych chi eisiau i’ch busnes a’ch staff lwyddo, tyfu a ffynnu?
Os ydych chi’n arweinydd tîm uchelgeisiol sy’n awyddus i feithrin eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder, yna nawr yw'r adeg ddelfrydol i’ch gwneud eich hun yn fwy amlwg na phawb arall.

Mae merched a busnesau ledled Cymru yn edrych tua’r dyfodol. Mae Chwarae Teg, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, yn rhedeg rhaglenni sydd wedi’u hariannu’n llawn ledled Cymru.

Am ddim i ferched a busnesau sydd am gymryd y cam nesaf.

Sicrhau eich bod yn fwy amlwg na phawb arall.
Dechrau arni