Gwneud eich tîm

Mae ein Rhaglen i Gyflogwyr yn rhoi cymorth busnes pwrpasol wedi’i ariannu’n llawn er mwyn cael y gorau o'ch tîm
Dechrau arni
Gan y Rhaglen, cewch:
  • Trafodaeth 1:1 gydag arbenigwyr o blith ein Partneriaid sy’n Gyflogwyr
  • Arolwg cynhwysfawr o ddiwylliant busnes
  • Dadansoddiad llawn o’r canlyniadau, gan argymell camau gweithredu a chymorth i'w gweithredu
  • Strategaeth a Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wedi’u teilwra i’ch busnes
  • Bod yn gymwys i gael Gwobr gan Chwarae Teg i Gyflogwr sy’n Esiampl
  • Hyd at 35 awr o gymorth wedi’i ariannu’n llawn dros gyfnod o 12 mis
  • Cymorth wedi’i deilwra ar gyfer anghenion eich busnes

*mae rhai meini prawf yn berthnasol


Dechrau arni