yn wahanol i bawb arall

Mae Merched a Busnesau led Cymru yn edrych tua’r dyfodol. Mae Chwarae Teg, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, yn rhedeg rhaglenni sydd wedi’u hariannu’n llawn ledled Cymru. Mynnwch ragor o wybodaeth heddiw, a chofrestru AM DDIM
Dechrau arni
Cenedl Hyblyg 2 Menter i gefnogi’r gwaith o greu Cymru lle gall merched gyflawni a ffynnu

Mae ein Rhaglen i Gyflogwyr yn rhoi cymorth busnes pwrpasol wedi'i ariannu’n llawn er mwyn cael y gorau o'ch tîm.

Dechreuwch arni heddiw!
Rhagor o Wybodaeth Dechrau arni

Bydd ein Rhaglen i Ferched yn datblygu’r arweinydd tîm ynoch. Manteisiwch ar ein Rhaglen Datblygu Gyrfa, sydd wedi’i hariannu’n llawn...

Dechreuwch arni heddiw!
Rhagor o Wybodaeth Dechrau arni

Fel elusen ers 1992, rydym yn gweithio i helpu i sicrhau bod merched yng Nghymru yn gallu cael mynediad at y gweithle, datblygu eu sgiliau a chreu gyrfaoedd sy’n rhoi boddhad. Rydym yn gweithio’n agos â’r llywodraeth, academyddion a diwydiant i ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu polisïau.
Dechrau arni
Cyllidir gan
Mae Chwarae Teg, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, yn rhedeg rhaglenni sydd wedi’u hariannu’n llawn ledled Cymru ar gyfer Merched a Chyflogwyr sy’n bwriadu cymryd y cam nesaf tuag at ddyfodol mwy disglair.
Dechrau arni